Rodinný dům - rodina Bezstarostných

stavební úřad

název
podáno
zahájení
rozhodnutí
nabytí PM
výsledek
Ohlášení odstranění
---
---
---
---
---
Stavební povolení
---
---
---
---
---
Územní rozhodnutí
---
---
---
---
---

dotčené orgány

název
podáno
obdrženo
výsledek
CHKO Jizerské hory
stavba v CHKO
2. 11. 2020
23. 11. 2020
souhlas s podmínkami
Hasičský záchranný sbor
závazné stanovisko
2. 11. 2020
17. 12. 2020
souhlas
Krajská hygienická stanice
závazné stanovisko
10. 11. 2020
17. 12. 2020
nesouhlas
závazné stanovisko 2
---
---
---
Město (obec)
souhlas se stavbou
2. 12. 2020
---
---
MML - Orgán územního plánování
závazné stanovisko
10. 11. 2020
1. 12. 2020
souhlas s podmínkami
SEI
Závazné stanovisko
---
---
---

správci inženýrských sítí

název
podáno
obdrženo
výsledek
CETIN
existence sítí
3. 12. 2020
6. 12. 2020
nekolizní
ČEZ Distribuce, a.s.
vyjádření k PD a činnost v OP
6. 12. 2020
---
---
existence sítí
1. 12. 2020
4. 12. 2020
kolizní
žádost o přeložku
---
---
---
GasNet
existence sítí
6. 12. 2020
8. 12. 2020
kolizní
vyjádření k PD
6. 12. 2020
---
---
Liberecká IS, a.s. (placené)
existence sítí
6. 12. 2020
23. 12. 2020
---
Správce VO Liberec
existence sítí
6. 12. 2020
---
---
T-Mobile Czech Republic a.s.
existence sítí
1. 12. 2020
4. 12. 2020
nekolizní
vyjádření k PD
---
---
---