Rodinný dům - rodina Bezstarostných

stavební úřad

název
stav
výsledek
Ohlášení odstranění
nepodáno
---
Stavební povolení
nepodáno
---
Územní rozhodnutí
nepodáno
---

dotčené orgány

název
stav
výsledek
CHKO Jizerské hory
stavba v CHKO
obdrženo
souhlas s podmínkami
Hasičský záchranný sbor
závazné stanovisko
obdrženo
souhlas
Krajská hygienická stanice
závazné stanovisko
obdrženo
nesouhlas
závazné stanovisko 2
nepodáno
---
Město (obec)
souhlas se stavbou
podáno
---
MML - Orgán územního plánování
závazné stanovisko
obdrženo
souhlas s podmínkami
SEI
Závazné stanovisko
nepodáno
---

správci inženýrských sítí

název
stav
výsledek
CETIN
existence sítí
obdrženo
nekolizní
ČEZ Distribuce, a.s.
vyjádření k PD a činnost v OP
podáno
---
existence sítí
obdrženo
kolizní
žádost o přeložku
nepodáno
---
GasNet
existence sítí
obdrženo
kolizní
vyjádření k PD
podáno
---
Liberecká IS, a.s. (placené)
existence sítí
obdrženo
---
Správce VO Liberec
existence sítí
podáno
---
T-Mobile Czech Republic a.s.
existence sítí
obdrženo
nekolizní
vyjádření k PD
nepodáno
---